Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleCopie vanden mandemente ons genadichs Heeren des Keysers ende den statuyten ende ordinancien bij mijn heeren schoutet, borghermeesteren, scepenen, rentmeesters ende raede der stadt van Antwerpen dien naevolghende ghemaect opt stuck vanden vrijen ende oock den ghemeynen lordewagencruyders deser stadt, midsgaders den salaris ende loon opten arbeyt ghestelt ende oock den puncten ende articulen daer een yeghelyck hem dien aengaende schuldich is nae te regulerene.Translate
TypePamphletTranslate
ImprintGhedruckt Thantwerpen : bij Jan Grapheus,Translate
Year1545.Translate
Techniqueill. Translate
Size19 cm. Translate
NoteongepagineerdTranslate
AnnotationVan Someren 16 Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberS qu 721 (Rariora) dl 6Translate