Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>Contact
Loading ...
- Item info -
Titel van de beschrijvingHistorische kaart van Nederland, Evert Maaskamp, 1830Vertaal
TitelGeschiedkundige kaart der Nederlanden =Vertaal
ParalleltitelCarte historique des Pays-Bas / par E. Maaskamp. GéographeVertaal
MateriaalsoortMapVertaal
ImpressumAmsterdam : E. Maaskamp,Vertaal
Jaar1830.Vertaal
Techniekkopergrav., in kleur Vertaal
Afmetingen47 x 33 cm Vertaal
OpmerkingMet opdracht: 'Aan hunne koninklyke hoogheden Willem Alexander Paul Lodewyk, Willem Alexander Fredrik Constantyn Nicolaas Michael, en Willem Fredrik Hendrik, prinsen van Oranje en der Nederlanden, wordt, met de vereerende toestemming van zyne koninklyke hoogheid Willem prinse van Oranje kroonprins der Nederlanden, deze geschiedenis-kaart van het Koningryk der Nederlanden met den diepsten eerbied en de innigste verknochtheid opgedragen, door hunner koninklyke hoogheden getrouwste dienaar den vervaardiger E. Maaskamp, geographicusVertaal
AnnotatieZie: Koeman, C. (1983), ‘Geschiedenis van de kartografie van Nederland’, p. 244, 253; Mees Azn., G. (1851), ‘Historische atlas van Noord-Nederland van de XVIe eeuw tot op heden’, Inleiding. Vertaal
CommentaarEvert Maaskamp (1769-1834) was graveur en uitgever te Amsterdam, bekend van de productie van stadsplattegronden en topografische overzichtskaarten gebaseerd op het werk van Krayenhoff. In 1830 bracht hij deze geschiedeniskaart uit van de Nederlanden, een object voor latere kritiek. Met name bij Mees (zie elders in deze collectie gedigitaliseerde thematische kaarten), die zelf ook zijn geschiedenisatlas aan de regerend vorst had opgedragen: ‘Het is voorzeker de bekende welwillendheid van onzen overledenen Koning geweest, die hem de vergunning deed schenken; want zijn wapenschild is ongenoegzaam om de feilen van het onder zijne bescherming gestelde te dekken. Het is een gekleurde kaart van het Koningrijk dier dagen. Het historische bestaat enkel daarin, dat, overal waar slagen voorvielen, tentjes en naar het schijnt, vechtende mannetjes geplaatst zijn, met jaartallen; of menigte door elkander dwarrelende vloten als insecten. Nog andere teekenen zijn er, als voor keizers, Koningen, Prinsen, enz., waarvan de bedoeling niet regt duidelijk is. Veel zullen de vorstelijke oogen hebben uitgestaan, zoo die kaart hun een voorwerp van ontcijfering geweest is.’ De kaart is inderdaad slecht leesbaar en dat gaat terug op een verkeerd besef van wat met symbolen op thematische kaarten kan worden gerealiseerd, zoals dat ook bij de ‘Choro-mineralogische kaart van het Koningrijk’ het geval was. Daardoor komen we niet verder dan dat een concentratie van symbolen, hetzij op land of ter zee, aangeeft dat daar in het verleden behoorlijk gevochten zal zijn. Er blijkt geen structuur uit, die aangeeft in welke periode welke gebieden vooral bij de oorlogsvoering betrokken waren, want de jaartallen staan daarvoor ter weinig duidelijk aangegeven. Omdat de kaart in zijn tijd een belangrijk product was van een invloedrijke uitgever (op het Damrak in Amsterdam gevestigd), is hij hier toch opgenomen. Interessant is dat de kaartkritiek toch ook al in de 19de eeuw zo volwassen was, dat dit soort producten aan de kaak werden gesteld.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek LeidenVertaal
SignatuurCOLLBN P 11 N 26Vertaal