Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePlan van eenige geprojecteerde gallerijen onder de bedeckte weegen en glacijen voor het bastion d'Estrades en voor de nieuwe lunet ter linker zijde van het voorgemelde bastion leggende [in Maastricht] ... 1770.Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:650].Translate
Region Maastricht (stad)Translate
Imprint[S.l.] : [s.n.]Translate
Year[ca. 1770]Translate
Techniquems., in kleur Translate
Size32 x 48 cm Translate
AnnotationManuscriptkaart volgens het project van Colonel C.D. Du Moulin. Explicatie. Met schaalstok (24 Rhijnlandse Roeden). Translate
CommentDeze kaart uit circa 1770 toont enkele geplande verdedigingswerken aan de westzijde van de vesting Maastricht. De kaart maakte deel uit van de plannen van de toenmalige directeur der fortificaties Carel Diederik Du Moulin ter verbetering en modernisering van de Maastrichtse fortificaties. De voorgenomen verbeteringen, die op de plankaart met een gele kleur staan weergegeven, zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Het aanpassen van de verdedigingswerken is in de geschiedenis van Maastricht meer regel dan uitzondering geweest. Al vanaf de Romeinse tijd werd de stad voorzien van versterkingen. Begonnen met een castellum, kreeg Maastricht in de middeleeuwen een ommuring. Halverwege de 16de eeuw noopte het zwaardere geschut tot een rigoureuze aanpassing van de Maastrichtse verdedigingswerken. Onder meer werden aan de stadszijde de muren versterkt met een aarden wal. Ook verrezen er op diverse plaatsen bastions. Vanaf die tijd ging men de stad steeds verder versterken door de stelselmatige aanleg van buitenwerken. Tussen 1579 en 1632 was Maastricht in Spaanse handen; toen het Staats gezag in 1632 weer was hersteld, ging men onder Frederik Hendrik tot 1645 vele vestingwerken volgens het Oud-Nederlandse stelsel aanleggen. Daaronder bevonden zich hoornwerken, redoutes en bastions. Met de komst van de Fransen in 1673, kreeg de fortificatie van Maastricht een nieuwe impuls. Op basis van plannen van de vestingbouwkundige Vauban werden de verdedigingswerken fors versterkt. Na afloop van de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) bleek het wederom noodzakelijk om de vesting aan de nieuwste militaire eisen te laten voldoen. De directeur der fortificaties, Pieter de la Rive, ontwierp daartoe voor de linker Maasoever maar liefst 38 nieuwe werken en liet een tiental oudere schansen renoveren. Deze werkzaamheden werden goeddeels uitgevoerd in de periode 1753-1771. Hierbij kreeg de onderaardse verdediging veel aandacht. Zo verrezen tal van nieuwe gemetselde galerijen en werden oude aardgangen hersteld. Deze kaart toont enkele van die geplande galerijen en wel ter hoogte van het bastion Estrades en Brandenbourg.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 689 (Dk44-5)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate