Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePlan de la ville et citadelle de Turin assiegées par l'armée de France, le 3e. Juin 1706 et secourués par leurs Altesses Royale, et Serenissime de Savoye, le 7e. Septembre de la même année.Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:13.000].Translate
Region Turijn.Translate
ImprintA La Haye : chez Pierre HussonTranslate
Year[ca. 1707]Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size46 x 59 cm. Translate
AnnotationLegenda (A-Z; AA; 1-8). Met schaalstok (300 Toise). Translate
CommentGrote stofwolken als gevolg van hevig strijdende legers: die zijn heel beeldend te zien op deze kaart van het beleg van Turijn in 1706. De belegering van de Italiaanse stad door Franse troepen vond plaats tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713). Twistpunt in die Europese oorlog was de erfopvolging van de kinderloze Spaanse koning Karel II in 1700. De Franse zonnekoning Lodewijk XIV stond, geholpen door Beieren en Spanje, tegenover de geallieerde legers van Engeland, de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Duitse keizer, Pruisen en de Oostenrijkse Habsburgers. Een bloedige oorlog was het gevolg, waarbij allerlei Europese plaatsen zwaar belegerd werden of het toneel waren van grote veldslagen. Ook de stad Turijn vormde van 14 mei tot 7 september 1706 het decor van een belegering. De Fransen omsingelden toen de stad, maar wisten de fortificatie niet in te nemen. Een geallieerd ontzettingsleger onder leiding van Eugenius Frans, prins van Savoye, brak op 7 september door de Franse linies en betekende het einde van de belegering. De kaart van het beleg van Turijn is rond 1707 gepubliceerd door de Haagse uitgever Pieter of Pierre Husson, een specialist op het gebied van nieuwskaarten. De kaart toont aan de onderzijde de vele loopgraven, waarmee de Fransen de stad probeerden te naderen. Aan de linkerzijde is te zien hoe het geallieerde ontzettingsleger slag levert met de Franse belegeraars.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 736 (Dk44-7)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate