Recent digitized items

205 new digitized items for 2023/09     

1755 , Nieuwe groote verbeeterde paskaart vant Schager Rack ende Belt, met der selver eylander daer onder begreepen, als mede met der selver landt vertooninge, den de kusten, en op de eylanden
Added: September 18 2023 18:40:01. identifier:1874-431284

1534 , Ambrosii Pelargi Opuscula nunc primum excusa. : Quorum elenchum uersa pagella reperies.
Added: September 17 2023 18:40:37. identifier:1874-431273

1534 , Des. Erasmi Roterodami Liber cum primis pius de praeparatione ad mortem, nunc primum & conscriptus & aeditus. Accedunt huic opusculo epistolae aliquot serijs de rebus, in quibus item nihil est non nouum ac recens, ueram ita excusae, ut seorsim uendi queant.
Added: September 17 2023 18:40:36. identifier:1874-431271

1534 , Des. Eras. Roterodami Pvrgatio, aduersus Epistolam non sobriam Martini Luteri. : Malo nodo malus quaaerendus est & cuneus.
Added: September 17 2023 18:40:35. identifier:1874-431270

1534 , Loci, ex sacris literis de bonis operibus, Authore Georgio Wicelio. Ad haec praeconium Euangelicae gratiae. Theses aliquot. Precatio pro Ecclesia.
Added: September 17 2023 18:40:34. identifier:1874-431269

1525 , Das die papistischẽ[n] opffermessen abzuthun: vnd dagegen das nachtmal Christi: Christlicher weisz vffzurichten sey. : Sampt eim kurtzen bericht:|wie das zů der Apostel zeyten gehalten, vnd durch welche es zů solchem mißbrauch des opfferns kommen sey.
Added: September 17 2023 18:40:33. identifier:1874-431267

1524 , Ein tractat in dem kürtzlich durch die heyligen geschrifft anzeygt würt, wie der inwendig vnd vßwendig mensch widereinander vnd bey einander sein.
Added: September 17 2023 18:40:32. identifier:1874-431264

1522 , Das die Priester Eeweyber nemen mögen vnd sollen. : Beschutz red, des würdigen herren Bartolomei Bernhardi, probsts zů Camberg, so von bischoff von Meydburg gefordert, antwurt zů geben, das er in priesterlichem standt, eyn iungkfrauw zů der Ee genommen hatt.
Added: September 17 2023 18:40:31. identifier:1874-431263

1522 , Ernstlich Handlung der Vniuersitet zů Wittenberg an den Durchleüchtigsten, Hochgebornẽ[n] Churfürstẽ[n] vnd herren Herr Friderich von Sachsen, Die Mesz betreffendt.
Added: September 17 2023 18:40:30. identifier:1874-431262

1524 , Schluszreden die Baldazar Fridberger, Pfarrer zü Waltzhüt, ein brüder Huldrychs Zwinglis, dem Ioanni Eckio zü Ingolstatt, die meysterlich zü examinieren fürbotten hat ...
Added: September 17 2023 18:40:29. identifier:1874-431261

1525 , Epistola christiana admodum ab annis quatuor ad quenda[m] apud quem omne iudicium sacrae scripturae fuit, ex Bathauis missa, sed spreta, lo[n]ge aliter tractans coenam dominicam q[uam] hactenus tractata est, ad calce[m] quibusdam adiectis Christiano homini pernecessarijs presertim hijs periculosis temporibus.
Added: September 17 2023 18:40:28. identifier:1874-431260

1524 , Ein schoner spiegel eins Christlichen lebens
Added: September 17 2023 18:40:27. identifier:1874-431259

1523 , Apologia Simonis Hessi aduersus Dominum Roffensem, episcopum Anglicanu[m], super consertatio[n]e eius cum Vlrico Veleno an Petrus fuerit Romae, Et quid de primatu Romani Pontificis sit censendu[m]. : Addita est Epistola eruditissima, De ecclesiasticorum Pastorum autoritate & officijs in subditos, & suditoru[m] in superiores obedie[n]tia. Versa pagina, Lector conspicies libelli summam.
Added: September 17 2023 18:40:26. identifier:1874-431258

1522 , Apologeticus Archeteles adpellatus quo respondetur, paraenesi, a Re. Do. Constantiensi (quorundam procaci factione ad id persuaso) ad Senatum pr[a]epositur[a]e Tigurin[a]e quem Capitulum uocant miss[a]e
Added: September 17 2023 18:40:23. identifier:1874-431257

1534 , Ludus Sylvani Hessi in defectionem Georgij Vuicelij ad Papistas.
Added: September 17 2023 18:40:19. identifier:1874-431256

1794 , Wassende zeekaart van de kusten der Cantabrische Zee en der geheele Golf van Frankrijk, gevolgd van C. Finisterre tot aan de Baijonne naar de Spaansche kaart van den ridder d. Vicente Tofino de Sn. Miguel, en van Baijonne tot J.D. Ouessant naar de Fransche trigonometrische kaart van Ms. Maraldi en Cassini de Thurij.
Added: September 17 2023 18:40:16. identifier:1874-431254

1750 , Nieuwe verbeterde gelyk gradige paskaart van de Bocht van Vrankryk, Biscaia en Gallissia, tussen I. Heysant en C. de Finisterre, met alle haar havens, bayen, rivieren, dieptens en droogtens
Added: September 17 2023 18:40:15. identifier:1874-431252

1695 , Pas caart van de Bocht van Vranckryck, Biscaien en Galissen tusschen Heyssant en C. de Finisterre.
Added: September 17 2023 18:40:14. identifier:1874-431249

1765 , Nieuwe gelyk graadige paskaart van Irland, als meede de geheele west kust van Engeland =
Added: September 17 2023 18:40:13. identifier:1874-431247

1700 , Paskaart van 't Canaal, Engelandt, Schotlandt en Yrland : naaukeurig opgestelt en dienstig voor die achter Yrland omkomen.
Added: September 17 2023 18:40:12. identifier:1874-431244

1738 , Carte réduite de l'Océan-Occidental comprenant les costes d'Europe et d'Afrique depuis le 51 degré de latitude nord jusqu'à l'équateur et les costes d'Amérique opposées
Added: September 17 2023 18:40:11. identifier:1874-431242

1700 , Wassende graade kaart van de Spaanse Zee tusschen Yrland en C. Bajador behelsende de kusten van Engeland Vranckryck Spangien en Marocco, als mede de Vlaamse en Canarische eylanden
Added: September 17 2023 18:40:10. identifier:1874-431239

1720 , [De Finse Golf].
Added: September 17 2023 18:40:09. identifier:1874-431236

1750 , [De Finse Golf].
Added: September 17 2023 18:40:08. identifier:1874-431235

1716 , Nieuwe paskaart voor een gedeelte vande Oost-Zee =
Added: September 17 2023 18:40:07. identifier:1874-431232

1716 , Nieuwe paskaart voor een gedeelte vande Oost-Zee =
Added: September 17 2023 18:40:06. identifier:1874-431230

1716 , Nieuwe paskaart voor een gedeelte van de Oost-Zee =
Added: September 17 2023 18:40:05. identifier:1874-431228

1777 , Nieuwe en zeer naauwkeurige zee-kaart van't Schager-Rack of Kattegat, sijnde gedeeltelijk gevolgd naar die, dewelke op orde van ... den Koning van Denemarken gemaakt is, als mede naar de beste en jongste Engelsche Fransche en Hollandsche waarnemingen
Added: September 17 2023 18:40:04. identifier:1874-431226

1750 , Groote nieuwe verbeeterde paskaart van de geheele Oostzee streckende van de Sont tot Petersburg met alle des selfs riviere ...
Added: September 17 2023 18:40:03. identifier:1874-431223

1750 , Nieuwe curieuse gelyk gradige paskaart van de Noord-Zee streckende van Texel tot de hoofden ... nieuwelyks op veel plaatse verbeeterd =
Added: September 17 2023 18:40:02. identifier:1874-431221

1798 , Plan de Paris : divisé en 12 municipalités, subdivisée chacune en 4. parties
Added: September 17 2023 18:40:01. identifier:1874-431220

1563 , Opervm omnivm reverendi viri Philippi Melanthonis, pars prima [-qvarta] ...
Added: September 16 2023 18:40:55. identifier:1874-431203

1531 , Determinatio Facultatis Theologicae in Scola Parisiensi super quamplurimis assertionibus D. Erasmi Roterodami.
Added: September 16 2023 18:40:50. identifier:1874-431202

1521 , Acta et res gestae D. Martini Lutheri in Comitijs Principu[m] Vuormaciae, Anno M D XXI.
Added: September 16 2023 18:40:43. identifier:1874-431201

152 , Ioan. Oecolampadii Sermo de sacramento eucharistiae.
Added: September 16 2023 18:40:41. identifier:1874-431200

1520 , De captiuitate Babylonica ecclesiae,
Added: September 16 2023 18:40:40. identifier:1874-431199

1521 , De bonis operibus Docto. Martini Lutheri liber.
Added: September 16 2023 18:40:35. identifier:1874-431198

1522 , De votis monasticis, Martini Lutheri iudicium.
Added: September 16 2023 18:40:30. identifier:1874-431197

1531 , Exemplum theologiae et doctrinae papistice : hanc olim pulchram veteres dixere figuram.
Added: September 16 2023 18:40:24. identifier:1874-431196

1531 , Alphabetum theologicum, siue, Tropi, Veteris perindeq[ue] Noui Testamenti : è Dionysio Areopagita, Gregorio Magno, alijsq[ue] probatissimis ueterum summa fide collecti.
Added: September 16 2023 18:40:22. identifier:1874-431195

1797 , Nieuwe wassende zeekaart van het geheele Canaal, met alle daar aanbehoorende kusten van Frankryk en Engeland en een gedeelte van de kusten van Ierland en de Atlantische Oceaan
Added: September 16 2023 18:40:15. identifier:1874-431194

1731 , An exact draught [being an actual survey] of the sea coast from Arundel in Sussex to St. Albans in Com. Dorset : shewing all the sands, shoals, beacons, buoys, sea-marks, soundings, bays, harbours, havens, rivers, creeks, streams &c ... at each end of the Isle of Wight and the respective harbours herein contained
Added: September 16 2023 18:40:14. identifier:1874-431191

1695 , Nieuwe kaart van Duyns en van Margat met derzelver merken, tonnen, dieptens, banken en ankergronden, na de nieuweste opgeving.
Added: September 16 2023 18:40:13. identifier:1874-431188

1753 , Nieuwe pas kaart van de geheele Canaal tusschen Engeland en Vranckryck =
Added: September 16 2023 18:40:12. identifier:1874-431186

1696 , Carte de La Manche
Added: September 16 2023 18:40:11. identifier:1874-431183

1774 , Nieuwe paskaart van Oostende tot den Hoek van Schouwen en principaalyk van den Deur-loo en het Veergat, in welke worden aangewezen de diepten, droogten, tonnen en peylingen, in die gaten
Added: September 16 2023 18:40:10. identifier:1874-431181

1799 , Schets van een gedeelte van het Haringvliet van Stad tot aan Hellevoetsluis
Added: September 16 2023 18:40:09. identifier:1874-431178

17 , [Enkhuizen].
Added: September 16 2023 18:40:08. identifier:1874-431175

17 , [Harlingen].
Added: September 16 2023 18:40:07. identifier:1874-431173

1790 , Kaart van het Nieuwe Diep aan den Helder, aanwyzende de aldaar gemaakte werken ter formeering van een haven voor 's lands schepen van oorlog.
Added: September 16 2023 18:40:06. identifier:1874-431170

1800 , Situatie kaart van de Heldersche Rheede en zeegaten
Added: September 16 2023 18:40:05. identifier:1874-431167

1756 , [Nieuwe pas-kaart van Texel en den Horst].
Added: September 16 2023 18:40:04. identifier:1874-431164

1780 , Kaart van de Zuider-Zee, behelzende voornamelijk het vaarwater van Amsterdam, na Texel en 't Vlie, benevens de havens van het Nieuwe Diep bij de Helder ...
Added: September 16 2023 18:40:03. identifier:1874-431161

1760 , [De Waddenzee].
Added: September 16 2023 18:40:02. identifier:1874-431159

1797 , Nieuwe kaart van het inkoomen van de Ooster en Wester Eemze en het Hommegat, benevens het vaarwater na Embden en Delfzijl
Added: September 16 2023 18:40:01. identifier:1874-431158

1700 , Paskaart vande Jade, Weser en Elve : met een gedeelte van Emderland, Keydingerland, Holsatia en Ditmarschen, met alle zyn eylanden, diepten en droochte seer naauwkeurich opgestelt.
Added: September 15 2023 18:45:30. identifier:1874-431147

1562 , Opervm omnivm reverendi viri Philippi Melanthonis, pars prima [-qvarta] ...
Added: September 15 2023 18:45:29. identifier:1874-431146

1561 , Confessio illustrissimi Principis ac Domini, D. Christophori ducis VVirtenbergensis et Theccensis, comitis Montbeligardi &c.
Added: September 15 2023 18:45:23. identifier:1874-431145

17 , Vertoningen der kusten van Schotland.
Added: September 15 2023 18:45:19. identifier:1874-431144

1750 , Nieuwe paskaart van het zuyderste gedeelte der Noord-Zee strekkende van Texel tot aande hoofden begrijpende in sigh de zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Vlaanderen ook een gedeelte van d'oostkust van Engeland =
Added: September 15 2023 18:45:18. identifier:1874-431142

1750 , A new reducted sea map of the whole North-Sea shewing all the rivers, harbours, grounds, dephts and anchoring - places in the same ... according to the observations of Capt. J. Heyteman of Christiania =
Added: September 15 2023 18:45:17. identifier:1874-431139

1720 , Nieuwe zee-kaart van het Noorder gedeelte van Europa beginnende van de eijlanden van Hitland en Fero tot Spitsbergen en Archangel.
Added: September 15 2023 18:45:16. identifier:1874-431136

1750 , Nieuwe groote verbeeterde en seer curieuse gelyk gradige paskaart van't noorder deel van Europa, streckende van Bergen tot Nova Zembla
Added: September 15 2023 18:45:15. identifier:1874-431133

1775 , Carte generale de toutes les costes du monde, et les pays nouvellement decouvert
Added: September 15 2023 18:45:14. identifier:1874-431131

1750 , Platte-grond van Lima, hoofdstad van Peru ... : gem. voor de laatste aardbevingen [28 october 1746].
Added: September 15 2023 18:45:13. identifier:1874-431128

1794 , To Thomas Mifflin governor and commander in chief of the State of Pennsylvania this plan of the city and suburbs of Philadelphia is respectfully inscribed by the editor
Added: September 15 2023 18:45:12. identifier:1874-431125

1755 , Carte des environs de Batavia =
Added: September 15 2023 18:45:11. identifier:1874-431123

1690 , Plan geometral de la ville, citadelles, port et arcenaux de Marseille
Added: September 15 2023 18:45:10. identifier:1874-431120

1813 , Plan de Paris : divisé en 12 mairies ...
Added: September 15 2023 18:45:09. identifier:1874-431118

1750 , Bruge : een der voornaamste steeden van Vlaandren
Added: September 15 2023 18:45:08. identifier:1874-431115

1830 , Plan von Cassel, Haupt-u. Residenzstadt vom Kurfürstenthum Hessen
Added: September 15 2023 18:45:07. identifier:1874-431112

1750 , Gelre.
Added: September 15 2023 18:45:06. identifier:1874-431109

1718 , Nieuwe Kaart van Suriname : vertonende de stromen en land-streken van Suriname, Comowini, Cottica, en Marawini, gelegen in Zuid America op de kusten van Caribana. 6 gr. benoorden de Linie Equinoct. met naauwkeurige aanwijzinge van alle de steden, sterktens en plantagien mitsgaders de diepte der stromen en banken volgens de nieuwste waarnemingen.
Added: September 15 2023 18:45:05. identifier:1874-431106

1740 , Nieuwe gemeten kaart van de Colonie Berbice met der zelver plantagien en de namen der bezitters.
Added: September 15 2023 18:45:04. identifier:1874-431104

1750 , Naaukeurige plattegrond van den staat en den loop van Rio de Berbice met derzelver plantagien in de Geoctrojeerde Colonie de Berbice gelegen
Added: September 15 2023 18:45:03. identifier:1874-431102

1780 , Paskaert van Demerary en Essequebo, met zyn vernaamste plantages, opgegeven van Pieter Stechman
Added: September 15 2023 18:45:02. identifier:1874-431099

1798 , Carte génerale & particulière de la Colonie d'Essequebe & Demerarie située dans la Guiane en Amérique
Added: September 15 2023 18:45:01. identifier:1874-431098

1524 , Insignia aliquot et vere pia opuscula, digna quae à quocunque Christiano legantur continue: quorum elenchus hic : In orationem dominicam commentarius. Precatio dominica per Eras. Rotero. Contiones de decem praeceptis dominicis. Libellus consolatorius pro laborantibus & afflictis in hac vita. Quomodo Christianus liber sit, & tamen omniũ[m] servus officiosißimus.
Added: September 14 2023 18:47:07. identifier:1874-430994

1562 , Opervm omnivm reverendi viri Philippi Melanthonis, pars prima [-qvarta] ...
Added: September 14 2023 18:46:37. identifier:1874-430993

1565 , Kirchenordnung, Wie es mit der Christlichen Lehre, heiligen Sacramenten, vnd Ceremonien, in des Durchleuchtigsten, Hochgebornen Fürsten vnd Herren, Herrn Friderichs Pfaltzgrauen bey Rein, des heiligen Römischen Reichs Ertzdruchsessen vnnd Churfürs, Hertzogen in Bayern, [et]c. Churfürstenthumb bey Rhein, gehalten wird.
Added: September 14 2023 18:45:37. identifier:1874-430992

1565 , Kirchenordnung, Wie die vnter dem Christlichen König auß Engelland, Edward dem VI. in der Statt Londen, in der Niderlendischen Gemeine Christi, Durch Kön. Maiest. mandat geordnet vnd gehalten worden, mit der Kirchendiener vnd Eltesten bewilligung
Added: September 14 2023 18:45:17. identifier:1874-430991

1825 , Kaart van het eiland Aruba
Added: September 03 2023 18:40:13. identifier:1874-430834

1785 , Kaart van het noordlijk gedeelte van Bresil.
Added: September 03 2023 18:40:12. identifier:1874-430830

1785 , Kaart van het eiland Martinique.
Added: September 03 2023 18:40:11. identifier:1874-430826

1785 , Kaart van het eiland Cuba.
Added: September 03 2023 18:40:10. identifier:1874-430822

1785 , Kaart van Nieuw Mexiko, met het noordelyk gedeelte van Oud Mexiko of Nieuw Spanje.
Added: September 03 2023 18:40:09. identifier:1874-430818

1785 , Kaart van het noordlyk gedeelte der Verëenigde Staaten van Noord Amerika.
Added: September 03 2023 18:40:08. identifier:1874-430814

1776 , A general map of the northern British colonies in America, which comprehends the Province of Quebec, the Government of Newfoundland, Nova Scotia, New England and New York from the maps published by the Admiralty and Board of Trade
Added: September 03 2023 18:40:07. identifier:1874-430809

1752 , Carte des terres aux environs du Japon ou du nord-est de l'Asie et du nord-ouest de l'Amérique extraite d'une carte japonnoise de l'univers apportée en Europe par Kaempfer et déposé dans le Cabinet de feu Mr. Hans-Sloane, Président de la Société Rle. de Londres : Carte des terres nouvellement connues au nord de la mer du sud tant du côté de l'Asie que du côté de l'Amérique, réduite d'après les cartes présentées à l'Acad. des sc. au mois d'août 1752, avec la route des chinois an Amérique vers l'an 458 de J.C. tracée sur les conoiss. géographiques que Mr. de Guignes a tirées des annales chinoises
Added: September 03 2023 18:40:06. identifier:1874-430805

1753 , Carte des découv[er]tes de L'Am[ir]al de Fonte selon la carte angloise donnée par l'ecrivain du vaisseau La Californie dans son voyage á la Baye d'Hudson avec les terres vuës et reconnues par les Russes et une comparaison du résultat des cartes du 16e. et 17e. siecle au sujet du Détroit d'Arian
Added: September 03 2023 18:40:05. identifier:1874-430801

1782 , Carte de la Nouvelle France ou se voit le cours des grandes rivieres de S. Laurens & de Mississipi aujour d'hui S. Louis, aux environs des-quelles se trouvent les etats pais nations peuples &. de la Floride, de la Louisiane, de la Virginie, de la Marie-Lande, de la Pensilvanie du Nouveau Jersey, de la Nouv. York de la Nouv. Angleterre, de L'Acadie de Canada, des Esquimaux, des Hurons, des Iroquois, des Ilinois &c. et de la grande ile de Terre Neuve
Added: September 03 2023 18:40:04. identifier:1874-430797

1744 , Carte de la partie Orientale de la Nouvelle France ou du Canada : dédiée a monseigneur le comte de Maurepas ... par N. Bellin ; Desbruslins sculpsit.
Added: September 03 2023 18:40:03. identifier:1874-430794

1810 , Carte d'Allemagne, indiquant la confédération du Rhin ainsi que les nouvelles possessions des Princes qui la composent et comprenant le Royaume de Hollande, la Bohème, la Gallicie, l'Autriche, la Hongrie, la Moravie, la Silésie, let Etats du Roi de Prusse et le Grand Duché de Varsovie
Added: September 03 2023 18:40:02. identifier:1874-430792

1564 , Modus examinandi sacrorum ordinum candidatos, iuxta Augustanae Ecclesiae morem conscriptus, & instar Catechismi per quaestiones, & pias catholicasq́[ue]; responsiones, succincta breuitate digestus. ... : Acesserunt in fine generales quaedam conditiones in ordinandis requisitae. Item, quae sint cuiusq[ue] ordinis munia officiaq[ue]. Et quae Censura de singulorum ordinum candidatis exigenda ...
Added: September 02 2023 18:40:08. identifier:1874-430788

1564 , Epistolae duae insignes, altera D. Stanislai Hosii, cardinalis Varmien. ad illustriss. Brunsuici ducem Henricum: altera Martini Cromeri, ad sereniss. regem, proceres, equitesq[ue] Polonos, in Comitijs Varshauienisibus congregatos
Added: September 02 2023 18:40:06. identifier:1874-430787

1546 , Sibyllina Oracvla de Graeco in Latinvm conversa, et in eadem annotationes.
Added: September 02 2023 18:40:05. identifier:1874-430786

1553 , Dialogorũ[m] sacrorum Libri Quatuor.
Added: September 02 2023 18:40:04. identifier:1874-430785

1833 , Atlas von Asien in zwanzig Blättern zu Carl Ritter Allgemeinen Erdkunde, II. Abteilung.
Added: September 02 2023 18:40:02. identifier:1874-430784

Report generated: Wed 2023-09-20 23:55:04