{STYLE}
Multiple objects matched your query.
Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waer in begrepen zijn meest alle de rijmen, en werken van J. H. Krul, al te zamen merkelijk door hem verbetert, en met veel nieuwe rijmen verrijkt, doorgaens met schoone kopere platen verçiert, afgezondert in vier deelen, Volume: 1-2 - 1644
Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waer in begrepen zijn meest alle de rijmen, en werken van J. H. Krul, al te zamen merkelijk door hem verbetert, en met veel nieuwe rijmen verrijkt, doorgaens met schoone kopere platen verçiert, afgezondert in vier deelen, Volume: 3 - 1644
Pampiere wereld ofte wereldsche oeffeninge, waer in begrepen zijn meest alle de rijmen, en werken van J. H. Krul, al te zamen merkelijk door hem verbetert, en met veel nieuwe rijmen verrijkt, doorgaens met schoone kopere platen verçiert, afgezondert in vier deelen, Volume: 4 - 1644