Deel dit object
Caarte vanden Slaperdijk streckende vande Stichtse bergen tot aan de hoogte van Gelderland