Deel dit object


Overzichtskaart van de zendingsterreinen in Ned. Oost-Indië.