'
106 of 151
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Insulinde: Er is een spoorlijn aangelegd tussen Bangkok en het zuiden van Thailand, die aansluit op spoorlijnen in Malakka naar Kota Baroe en Georgetown, zodat er nu een spoorverbinding is tussen Bangkok en Singapore. Behalve de spoorlijn, die alle belangrijke centra langs de westkust met elkaar verbindt, is er nu ook een lijn van Singapore via Koeala Lipis naar Kota Baroe in aanleg.