'
111 of 151
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Op de plattegrond van Batavia staat de naam ‘Gondangdia’ in de nieuwe wijk Menteng opgenomen, evenals de naam ‘Bacharachtsgracht’, ‘Krockvet kanaal’ (dat moet zijn het Kroekoet (Krukut) kanaal), de ‘Prinsenlaan’, en ‘Moeara Antjol’ (de mond van de Ancol rivier). Aan de gebouwen op de plattegrond zijn de ‘gouvernementsopiumfabriek’ – het gouvernement had het monopolie op de verkoop – en de Indische artsenschool toegevoegd. Op de kaart van Soerabaja is de stenen bebouwing in het zuiden van de stad (bij Goebeng en de Simpangstraat) toegenomen evenals bij de Spoorwegwerkplaats en bij het (tram)station Soerabaja van de NISM (Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij).