'
75 of 151
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Rusland: Volgens Niermeyer is ‘het eindpunt van de nieuwe Moerman-lijn verbeterd, dat niet te Kola is, zooals op den vorigen druk stond, maar te Semenowa (als dit nog zoo heet; het is eerst Romanow genoemd).’ De plaats was inmiddels omgedoopt tot Moermansk, en de spoorlijn naar Moermansk kwam in 1918 gereed. Aan de mond van de Katharinabaai bij Moermansk is de nieuwe oorlogshaven Kildin aangebracht, dat op oude Nederlandse zeekaarten als ‘Kilduyn’ vermeld stond. De weergave van de Obboezem is verbeterd.