'
63 of 147
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Op de kaart Duitsland staatkundig is de plaats Müllhausen in de Elzas nu veranderd in Mulhouse (‘Mülhsn’). In de legenda staan de gebieden waar volksstemmingen gehouden zullen worden, als gearceerd aangegeven. Volksstemmingsgebieden zijn er op deze kaart in Sleeswijk-Holstein, Oost-Pruisen en Opper-Silezië. De nieuwe staten Polen en Tsjechoslowakije zijn ingetekend, van het gebied bij Teschen staat nog niet vast of het aan Polen of Tsjechoslowakije toe zal vallen. Polen heeft een corridor naar de Oostzee met de nog niet gekarteerde havenstad Gdynia (Gdingen) gekregen, en Danzig is tot vrije stad verklaard, onder soevereiniteit van de Volkerenbond, in een tolunie met Polen.