'
22 of 147
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Europa staatkundig: Deze kaart geeft zoveel mogelijk de nieuwe toestand aan. Wit gelaten zijn nog de Banat tussen Hongarije, Joegoslavië en Roemenië, de Dobroedsja en Thracië. De nieuwe staten Joegoslavië, Albanië, Polen (met een corridor naar de Oostzee), Tsjechoslowakije en Finland zijn ingetekend. Het is de eerste kaart in de Bosatlas, waarop de namen Joegoslavië en Tsjechoslowakije voorkomen. Frankrijk heeft Elzas-Lotharingen weer verworven. In de legenda staan nog wel de grote expresspoorlijnen, maar in de kaart worden ze niet meer vermeld.