'
69 of 147
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Op het blad Frankrijk is de voormalige grenslijn met Duitsland nog met een rode streepjeslijn gekarteerd. De mogelijke verlegging van de Duits-Belgische grens is hier met een heel iele zwarte stippellijn gekarteerd. Ten onrechte is tegenover Straatsburg het ‘bruggehoofd’ Kehl als Frans gebied aangegeven. De plaatsnamen in de Elzas zijn nog Duits. Op de bijkaart is de Elzas ook weer Frans.