'
84 of 92
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Zuid-Amerika: Panama is in 1877 nog deel van Colombia, Patagonië is wel als aparte staat aangegeven, net zoals Argentinië, maar in Bos’ leerboek staat expliciet: ‘Patagonië vormt geen staat. De verspreide bevolking bestaat grotendeels van de jacht. De kusten worden door walvischvaarders en robbenjagers bezocht. Eenige punten aan de zuidkust staan onder de heerschappij van Chili. Ook Vuurland vormt geen staat.’