'
28 of 102
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde. jr 1884
Toelichting

Nieuw is een spoorwegkaart van Nederland 1:1.150.000. Op een ondergrond van de provinciekaart worden de bestaande en ontworpen spoorwegen en stoomtramwegen ingetekend, met de naam van hun maatschappij. Er blijkt inmiddels een spoorlijn van Groningen naar Delfzijl gereed te zijn. Wat moet het toen ingewikkeld zijn geweest om te reizen! Moest je van al die verschillende maatschappijen spoorboekjes hebben, als ze al in hetzelfde station aankwamen? De afkortingen van de maatschappijen worden niet verklaard, die waren toen blijkbaar iedereen bekend. De belangrijkste zijn: