'
79 of 102
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde. jr 1884
Toelichting

De kaart van Nederlands Oost-Indië heeft nu een verklaring van de dieptetinten: de grens ertussen ligt bij 200 meter diepte; elders in de atlas zijn zeedieptes nog in vademen aangegeven!

Op Java is de tekening van de Krakatau archipel aangepast. Na de vernietigende uitbarsting van 1883 waren de eilandjes deels verwoest, de plaatsen Anjer (Anyer) en Tjiringin (Ciringin) waren weggevaagd door een tsunami, die zelfs de istmus van de landtong van het Javahoofd overspoelde. De nu ook aangegeven eilandjes Calmeijer en Steers hebben maar korte tijd bestaan, ze waren bij de uitbarsting omhoog gekomen en binnen twee jaar door de golven weer weg geërodeerd.