'
88 of 102
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde. jr 1884
Toelichting

Op de kaart Noord-Amerika staatkundig is in Mexico de spoorlijn opgenomen tussen de Caribische havenplaats Veracruz en de stad Mexico, doorlopend tot Guanajuato. Het traject tot de stad Mexico was al in 1873 gereed. In 1884 kwam de lijn van de stad Mexico naar Ciudad Juarez Рop de kaart aangegeven als El Paso del Norte Рaan de grens met de VS gereed. Die spoorlijn is niet ingetekend op de volgende kaart, Middel-Amerika. In 1873 kwam in Costa Rica de spoorlijn San Jos̩-Puerto Limon gereed.