'
36 of 141
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Nieuw is de kaart van de haven van IJmuiden, met de vissershaven buitengaats van de sluis, de ijsfabriek voor het conserveren van de vis, twee sluizencomplexen, vuurtorens en spoorwegemplacementen. Juweeltjes zijn de twee plattegronden van Rotterdam en Amsterdam op de schaal 1:32.500, zonder legenda. Zowel in Amsterdam als Rotterdam liggen de centrale stations aan de rand van de stad. De functies dan wel de eigenaars van de haveninstallaties en spoorwegen worden met tekst verduidelijkt. Dat geldt ook voor petroleumopslag, scheepsbouw, droogdokken, kranen en kolenbergen, gasfabrieken, zweminrichtingen, waterleidingsbedrijven en geprojecteerde havens en bebouwing. In Amsterdam worden de sluizen nog met nummers benoemd. Op de kaart van beide havens worden de routes van de veerboten met een zwarte streepjeslijn aangegeven.