'
10 of 145
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

De halfronden zijn opnieuw gegraveerd. Voor het eerst zijn de namen van de diepzeetroggen ook opgenomen: Soenda-trog, Philippijnentrog, Japan-trog, Marianentrog, Lioe-Kioe-trog, Puerto Rico-trog, Atacama-trog, Kermadec-trog, Tonga-trog en Aleoeten-trog. De kust van Antarctica is verbeterd. Langs de randen van de halfrondenkaart staat aangegeven hoe groot op die breedte een aardoppervlak van tien lengtegraden bij tien breedtegraden is: dat varieert van 108.544 vierkante klimoter bij de polen tot 1.224.572 vierkante kilometer bij de evenaar. Langs de rand van het westelijk halfrond staat hoe lang één parallelgraad op die breedte is: die lengte varieert van 19,4 kilometer op de 80°-parallel tot 109,6 kilometer op de 10°-parallel en 111,3 kilometer voor één breedtegraad aan de evenaar. De kaart dient ook om het tijdsverschil met Greenwich aan te geven: langs de evenaar staan Romeinse cijfers die aangeven hoeveel uren men vóór of ná Greenwich leeft. Daarbij ging men er nog van uit dat de tijdsgrenzen altijd de meridianen zouden volgen. Op de kaart van het Noordpoolgebied wordt het drijfhout niet langer aangegeven. In plaats daarvan is de route van de door Amundsen van 1903 tot 1906 uitgevoerde noordwestelijke doorvaart opgenomen.