'
140 of 145
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Australië: Het Northern Territory is nog als onderdeel van Zuid-Australië aangegeven, hoewel het op kaart 2 wel goed staat ingetekend). Niermeyer zegt hierover: ‘De vervaardiging van den atlas kost ongeveer anderhalf jaar en daardoor is het onmogelijk, alle anachronismen te voorkomen. Zoo was Australië (XLVI) afgedrukt vóór Noord- van Zuid-Australië gescheiden werd; op Blad II vindt men echter de juiste voorstelling.’