'
31 of 143
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde.
Toelichting

De kaart van de grondsoorten van Nederland heeft een legendawijziging ondergaan: hoogveen (deels afgegraven) is nu opgesplitst in hoogveen (niet afgegraven of ontgonnen) en, met een lichtere tint roze, hoogveen (afgegraven of ontgonnen). Hierdoor kan men de voortgang van de ontginning veel beter volgen op deze kaart én op de provinciekaarten.