'
124 of 149
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Zuid-Afrika: In Namibië zijn Keetmanshoop en Kalkfontein nu met Lüderitz aan de kust verbonden. Er is veel aan spoorwegaanleg gedaan sedert de vorige editie: nieuwe spoorverbindingen zijn gerealiseerd tussen Victoria West en Carnarvon, tussen Uniondale en Uitenhage, tussen Williamstown en Butterworth, tussen Middelburg en Maclear, tussen Bloemfontein en Kimberley en tussen Bethlehem en Klerksdorp.