'
65 of 151
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

In Masurenland in Oost-Pruisen heeft men bij de volksstemming voor Duitsland gestemd. De acht vorsten, die samen de vele staten in Thüringen bestuurden, traden in 1918 af, wat de weg vrijmaakte voor de stichting van de eenheidsstaat Thüringen. Alleen Koburg in het zuiden sloot zich aan bij Beieren. Sleeswijk is door volksstemmingen tussen Denemarken en Duitsland opgedeeld.