'
74 of 151
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Groot-Brittannië en Ierland: Op de bijkaart van de Engelse graafschappen is nu per county (aangegeven met hun nummers in de lijst) aangegeven hoe groot de gemiddelde jaarlijkse productie van steenkool en ijzererts was vóór het uitbreken van de oorlog in 1914. De plaatsen waar het gedolven wordt zijn ook aangegeven. In plaats van in geld is de productiegrootte nu in miljoenen tonnen uitgedrukt.