'
16 of 90
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde.
Toelichting

Europa natuurkundig: De natuurkundige kaarten van de werelddelen hebben nu drie hoogtezones, een blauwige tint voor het gebied beneden zeeniveau, bruin voor laagland en geel voor hoogland. Het grijze raster voor laagland (samen met geel geeft dat de bruine tint) is helaas ook buiten het doelgebied weergegeven. Dit is de enige kaart waarop er ook tussen ondiepe en diepe zee wordt gedifferentieerd; de grens ligt bij honderd vadem, ofwel een diepte van 180 meter. Ook banken worden vermeld zoals hier de ‘Porcupine bank’ en op de kaart van Noord-Amerika de ‘New Foundlandbank’ en de banken bij de Bahama eilanden.