'
40 of 90
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde.
Toelichting

Scandinavië: De stad Trollhättan is toegevoegd aan het noordelijke uiteinde van het Gota-kanaal. Dat kanaal zet zich voort via Väner- en Vattermeer naar Söderköping aan de Oostzee en werd ooit gebouwd om de hoge tollen, die Denemarken voor doorvaart door de Sont eiste, te omzeilen.