'
70 of 90
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde.
Toelichting

Afrika: In het noorden verbinden spoorwegen nu Algiers met Oran en Constantine met zijn haven Philippeville (Skikda). Cyprus is Brits geworden, en de Abessijnse rijken van Gondar en Shoa zijn verenigd. De in 1878 door de Duitse ontdekkingsreiziger Rohlfs als eerste Europeaan bezochte oase Koefra (Khufra) staat nu aangegeven. De plaats Gondokoro werd in 1871 door Samuel Baker, die door de Khedive van Egypte tot gouverneur van de pas verworven Egyptische provincie Equatoria was benoemd, tot Ismailia herdoopt (genoemd naar de heerser van Egypte, de khedive Ismaïl). Het lag circa tien kilometer van het huidige Joeba (Juba). Later krijgt het zijn oude naam weer terug. In Oeganda worden nieuwe ‘Blauwe bergen’ geïntroduceerd (naast die we al kenden ten westen van Sydney en ten zuiden van Batavia). De Kongo rivier wordt nu juist ingetekend – de benedenloop wordt Zaire, Kongo of Livingstone genoemd, naar de ontdekkingsreiziger – en in het land van de Matabele’s worden nu enkele goudvelden aangegeven. Ook aan de zuidpunt van het Tanganjika-meer (Malawimeer) ligt een plaats Livingstonia, een missiepost in 1875 genoemd naar de ontdekkingsreiziger. Vanwege de malaria en tsetse werd deze post al in 1881 verplaatst, maar dat is niet in de atlas terug te vinden. In 1894 werd hij weer verplaatst, nu naar de noordpunt van het meer.

Frankrijk heeft de eilanden Mayotte, Nossi Bé en St.Marie rond Madagascar bezet, als voorbereiding op verdere militaire actie tegen Madagascar. In het noorden van de Kaapkolonie zijn ten westen van Pniël diamantvelden ingetekend, het begin van de openlegging van Zuid Afrika’s minerale rijkdom. De kust van Opper-Guinee wordt nu ook bezet door koloniale machten: Freetown is Brits, evenals Bathurst aan de Gambia; de Bissagos archipel Portugees en Goree en St.Louis Frans. Aan inheemse volksstammen zijn de Kroe Negers, en de Fan toegevoegd.

Die koloniale expansie blijkt duidelijker op de nieuwe bijkaarten van de Britse, Portugese en Franse bezittingen in Senegal en Guinee. In Zuid-Afrika is op de bijkaart de spoorlijn van Worcester naar Beaufort, in 1879 nog in aanleg, al als gereed opgenomen, hoewel dat pas in 1880 werd gerealiseerd. Masaba’s stad en Lijdenburg in Transvaal zijn plaatsen waar sedert de vorige editie goudvelden zijn gevonden. De naam die de Limpopo bij de Boeren had (Krokodilrivier) is ook opgenomen.