'
73 of 99
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde.
Toelichting

Op de bovenste bijkaart van de kaart Azië staatkundig is de berg Ararat tot nu toe als Perzisch aangegeven, maar ten tijde van alle Bosatlas-uitgaven tot nu toe is hij steeds in het bezit van de Russen geweest. De naam ‘Golf van Aiboegir’ in het noorden van Khiwa verwijst naar een vroegere, circa honderd kilometer lange zuidwaartse extensie van het Aralmeer, die door de indroging nu geen deel meer uitmaakte van dat meer.

Aan de mond van de Ob in Siberië is nu ‘Dikson Haven’ aangegeven. Dikson is de naam van een eilandje voor de mond van de Jenissej rivier dat bij het Eerste Internationale Pooljaar (1882-1883) aan Nederland was toegewezen om er waarnemingen te doen.