'
106 of 114
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde.
Toelichting

Op het blad Zuid-Amerika is de kaart van Suriname veranderd: in plaats vanaf de kust tot 4°30’ noorderbreedte gaat de uitsnede nu tot 2°30’ noorderbreedte. In het binnenland speelde een grensconflict, omdat Frankrijk de Tapanohony als grensrivier claimde en Nederland de Lawa. Beide rivieren zijn bovenlopen van de Marowijne. In 1888 was men overeengekomen Tsaar Alexander III van Rusland als scheidsrechter in deze kwestie te vragen. Die zou pas op 25 mei 1891 uitspraak doen, ten gunste van Nederland, dat de Lawa de grensrivier zou zijn tussen de Franse en Nederlandse bezittingen en niet de Tapanahoni. Maar daar is op deze kaart al op vooruitgelopen, ook met het uitgeven van concessies. ‘De nieuwe kaart van de kolonie Suriname, op dezelfde schaal als de kaart van Middel-Europa, is bewerkt naar de niet lang geleden verschenen kaart van den heer Loth,’ zegt Bos in het voorwoord. Loth was de gouvernementslandmeter in Suriname en hij had ook een belangrijke rol gespeeld bij het uitzetten van de concessies. Er staat nog veel vegetatie-informatie op deze kaart: uitgestrekte ‘zwampen’, ‘mangrove-bosschen’, ‘savanes’, en ‘open vlakte begroeid met biezen en stoelgras’. Ook hebben we hier een nieuwe Blauwe Berg, bij de plaats Berg en Dal. Door de goudvondsten wordt het zuidoosten van het land nu wat meer uitgebreid in kaart gebracht, getuige ook alle nieuwe plaatsnamen (zie Ferjan Ormeling, ‘De weergave van Suriname in de Bosatlas 1877-1940’, in: Caert-Thresoor 25.2, 2006, p. 25-32). Eén van die nieuwe plaatsnamen is Leiden, aan de mond van de Suriname-rivier, het quarantaine-station. Ook de nieuwe rivier, in de bovenloop van de Corantijn, is veel breder en heeft dus waarschijnlijk een hoger debiet dan de andere bronrivier van de Corantijn, en zou dus ook als grens met Brits-Guyana aangemerkt moeten worden. In het westen is de plaats Nieuw-Rotterdam weggeslagen door de branding, en aan de overkant van de Nickerie-rivier opgebouwd als Nieuw-Nickerie.

Op Zuid-Amerika staatkundig is in Argentinië de spoorlijn van Rosario naar Tucuman doorgetrokken tot Jujuy.