'
110 of 137
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde.
Toelichting

Afrika natuurkundig: De kustlijnen van de Mweroe- en Bangweolomeren zijn alweer gewijzigd en het Kivoemeer is na wat omzwervingen op zijn correcte plaats terechtgekomen.

Sinds Kameroen een Duitse kolonie is, is het geĆ«xploreerd en dat is te zien aan het aantal details in het binnenland. Ten zuiden ervan staat per abuis ‘Corsico baai’ in plaats van Corisco baai.

Het verloop van de bergruggen in de Sahara is ook gewijzigd: in plaats van de noordnoordwest-zuidzuidoost lopende keten van het Tassiliplateau tot het Bergland van Tibesti, zijn nu een aantal losse gebergtes ingetekend. Ook het bergmassief van Ahaggar en van Air en de zogenaamde bergen van Noord-Nigeria zijn gewijzigd. Bijna alle sporen van het voormalige Konggebergte parallel aan de kust van Opper-Guinee zijn nu gewist. Langs de Nigerdelta staat de naam Olierivieren. Dat heeft niets te maken met verontreiniging door de Shell, maar slaat op de export van palmolie langs deze rivieren. Elders heet het ook wel de Palmoliekust.

De kaart van de Nijldelta is opnieuw getekend op iets kleinere schaal (1:2,5 miljoen in plaats van 1:1,95 miljoen), maar is door goede generalisatie veel duidelijker. Deze bijkaart heeft zelf ook nog een klein bijkaartje, van de zuidelijke ingang van het Suezkanaal bij Suez. Port Tewfik of (Taufiq) is de naam van de haveninstallaties bij die stad. Behalve Pelusium, Memphis en de Pyramiden herinnert niets meer aan het verleden.