'
107 of 137
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' schoolatlas der geheele aarde.
Toelichting

Op Sumatra is de grens van de residentie Padangse Bovenlanden zó aangepast dat het nu ook Bondjol (Bonjol) en een deel van de kust omvat. De naam Brandewijnhaven is nu voorgoed geschrapt uit het koloniale repertoire: men is respectabel en de betreffende baai heet alleen nog Koninginnebaai, met daaraan de haveninstallaties (voor Padang) van Emmahaven. De onafhankelijke landen van Atjeh zijn nu benoemd: Gajoe- en Alaslanden, de onafhankelijke Bataklanden zijn westwaarts uitgebreid ten koste van het Gouvernement Sumatra’s westkust. Sumatra’s Oostkust breidde zich uit ten koste van de onafhankelijke gebieden aan de bovenloop van de Rokan.
Op Borneo is de grens tussen de Oosterafdeling en Brits Noord-Borneo gewijzigd, maar nog niet geheel correct, uiteindelijk zal de grens dwars over het eilandje Sebatik vóór de kust lopen.

Op de kaart van Celebes – de periode waarin de spelling ‘Selebes’ gehanteerd werd, heeft maar kort geduurd – is het reliëf nu aangepast aan dat op de nieuwe overzichtskaart, en het Towoeti-meer prijkt hier in volle glorie. Volgens het voorwoord van deze editie is voor de spelling van de plaatsnamen in Nederlands-Indië een door het KNAG uitgebrachte woordenlijst aangehouden.