'
119 of 176
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Afrika natuurkundig: Vergelijken we dit blad met de kaart in de vorige editie, dan zien we dat de rivieren iets sterker zijn gegeneraliseerd en dat de bergtekening en hoogtekleuren opnieuw getekend zijn, en een veel sprekender beeld opleveren. De depressies beneden zeeniveau in de Danakil-woestijn komen echter nog niet goed uit. De steppensignatuur is ten behoeve van de duidelijkheid van de kaart weggelaten, dat is wel een informatieverlies, ook al staat de verbreiding van de steppen ook op kaartblad 3 aangegeven. De plattegrond van Port Said werd uitgebreid met een meer gedifferentieerde stedelijke bebouwing, een kolenhaven en vliegveld, en men ziet ook het begin van de spoorverbinding met Palestina. Port Fouad, genoemd naar de sultan, later koning van Egypte, was gebouwd aan de overkant van het Suezkanaal om het ruimtegebrek op de smalle landtong van Port Said tegen te gaan.

In het zuiden van het continent zijn er wat te enthousiast rivierverbindingen ingetekend tussen de Koebango/Okavango en de bronrivieren van de Zambezi; in feite zijn het gescheiden stroomgebieden en alleen bij heel hoge neerslag kan er sprake zijn van enige overloop van de Okavango moerassen naar de Kwando.
Het Tsjaadmeer heeft weer meer water ontvangen: in plaats van vijf kleine bestaat het nu weer uit één groot meer. In het westen heet het bergland in Guinee nu de Foeta Dzjallon, een naam die we nog gebruiken (FoutaDjalon).