'
33 of 176
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Nederland grondsoorten: Het valt niet eens zo erg op, maar de Afsluitdijk is klaar! Hij is pas in 1933 voor het verkeer opengesteld, maar in mei 1932 is het laatste gat in de dijk gedicht. De grondsoortenkaart is verder aan de nieuwe geologische kaarten aangepast: in de Gelderse Vallei is zand door klei en veen vervangen en de zandgronden in Twente en de Graafschap zijn met veel meer rivierklei en beekbezinking doorregen. Op deze kaart is voor het eerst te zien welke grondsoorten er in de pas drooggelegde Wieringermeer voorkomen: voornamelijk klei.