'
50 of 174
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos-Niermeyer schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Er is een nieuwe kaart getekend voor het plan voor de uitvoering van de Zuiderzeewerken, waarbij wél randmeren zijn ingepland. Bij de voorziene Noordwestpolder (de latere Wieringermeer) zijn geen randmeren gepland maar brede kanalen.