'
113 of 175
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Op het blad Sumatra is de treinverbinding Teloekbetoeng-Palembang, waaraan het traject Kotaboemi-Martapoera nog ontbrak, gereedgekomen. Daarnaast is ook een spoorlijn aangelegd tussen Praboemoelih, Moearaenim en Lahat, met hun steenkool- en olievelden.

Ook op het blad Sumatra is een geologische kaart opgenomen, met dezelfde legenda als die van Java. Behalve olie, goud en zilver staan hierop ook symbolen voor steenkoolwinning (Sawahloento en Moearaenim) en olie (Deli, Palembang). De kaart is in de plaats van de plattegrond van Padang en het detailkaartje van Atjeh gekomen.
De kaart van Deli (Cultuurgebied van het Gouvernement Oostkust van Sumatra) is op een kleinere schaal overgetekend. Berastagi, tussen de vulkanen Sibajak en Sinaboeng, was de plaats waar in 1920 een kostschool werd gesticht voor de kinderen van de Nederlandse planters. Op deze kaart zijn ook de autowegen aangegeven, met rode lijnen.