'
110 of 172
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Sumatra: Deli: Het in de vorige editie opgenomen, dichte wegennet is weer wat uitgedund en gegeneraliseerd, zodat het kaartbeeld leesbaarder wordt. Er is een trambaan aangelegd van Kisaran over de rivier de Asahan naar de Koealoe in het zuidoosten.