'
104 of 172
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Insulinde: Hier werd een extra dieptekleur geïntroduceerd waardoor de vormen van de zeebekkens beter uitkomen. In plaats van de Flores- of Soendazee is het begrip Soendazee nu voorgoed verdwenen en houden de Bos-redacteuren het bij Floreszee. In Australië is de plaats Palmerston aan de ‘Port Darwin’ genoemde inham nu hernoemd in Darwin; niet Port Darwin, dat blijft de naam voor de inham, pas in de 36ste editie wordt dat gecorrigeerd.

Op de bijkaart van de Molukken is de legenda weer bijgesteld: nu hebben de cirkels voor de plaatsstippen weer een andere betekenis gekregen. Het hangt samen met het feit dat de Molukken een Gouvernement geworden zijn, met twee residenties eronder, Ambon en Ternate.