'
118 of 172
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Afrika staatkundig: De mandaatgebieden zijn door de randkleuren hier weer duidelijk te onderscheiden. Eindelijk is Lourenço Marquez als hoofdplaats van Mozambique aangegeven in plaats van de stad Moçambique op het gelijknamige eiland. Al in 1898 was Lourenço Marquez de nieuwe hoofdstad geworden. Aan het noordeind van het Nyasameer is de naam van de plaats Langenburg veranderd in ‘Loembira’. In 1900 werd Langenburg gesticht door Lutherse zendelingen, maar door het stijgen van het waterpeil van het Nyasameer moesten ze hun nederzetting opgeven en ze stichtten toen meer in het binnenland Neu Langenburg, dat nu Tukuyu heet. Overal ter wereld werden na de Eerste Wereldoorlog Duitse plaatsnamen veranderd in niet-Duitse: in Australië, de Verenigde Staten, Canada en in de voormalige Duitse koloniën. In de Belgische Kongo is de naam van het Equator station (Station Equateur in het Frans) aan de Kongo rivier veranderd in ‘Coquilhatville’. Na de onafhankelijkheid van Kongo zou het ‘Mbandaka’ worden. Camille Coquilhat was onder-gouverneur-generaal van de Kongo van 1890 tot 1891.

Vanuit Katanga is er een spoorverbinding gecreëerd met Ilebo aan de Sankoeroe, waar die in de Kasai uitmondt, als alternatief voor de afvoer van de delfstoffen van Katanga door Brits gebied. In Frans West-Afrika begint men nu ook de grenzen tussen Senegal, Mauritanië, de Franse Soedan (het latere Mali), Opper Volta (nu Burkina Faso) de Niger Kolonie en Ivoorkust af te bakenen, en dit gebied administratief te scheiden van de zuidelijke territoriums van Algerije. Het gekartelde karakter van de westgrens van Libië werd rechtgetrokken. Ook de grens tussen deze Franse gebieden en de Anglo-Egyptische Soedan werd veranderd. In Frans Equatoriaal Afrika komen we voor het eerst de nieuwe landsnaam Tsaad territorium tegen, de latere republiek Tsjaad of Tchad. Een deel van het Oeganda protectoraat wordt bij de Kenia kolonie gevoegd, zodat het eerste niet meer grenst aan het Rudolfmeer. Met Belgisch mandaatgebied wordt bedoeld het gebied van de latere staten Rwanda en Burundi. De internationale stad Tanger is nu met een spoorlijn aangesloten op het Marokkaanse spoorwegnet.

In Zuid-Afrika is nu voor het eerst door de tintverschillen duidelijk te zien dat Swaziland en Basutoland geen deel uitmaken van de Unie van Zuid-Afrika. Aan de westkust is de spoorweg naar Clanwilliam verlengd tot Van Rhijnsdorp (Vanrhynsdorp).