'
114 of 176
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Sumatra: Het geologische bijkaartje heeft men op basis van nieuwe gegevens herzien. Er blijkt dat de verbreiding van de kwartaire en tertiaire vulkanische gesteenten veel groter is in de Lampongs, Palembang en Djambi dan voorheen werd gedacht.