'
113 of 180
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Java: De railroute Cheribon-Semarang is van tweede nu eerste klasse geworden. Op de plattegronden is ook de verandering aangebracht van spoor- en tramlijnen naar spoorlijnen eerste en tweede klasse.