'
118 of 180
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Op Borneo is het aantal afdelingen van de residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo teruggebracht van zeven naar vijf: de Doesoenlanden zijn opgesplitst tussen de afdelingen Hoeloesoengai en Koealakapoeas, de afdeling Zuidoostkust van Borneo is verdeeld tussen Bandjermasin en Samarinda.