'
21 of 180
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

Koloniën en wereldverkeer: De grens tussen Libië, de Franse en Britse Soedan is gewijzigd. Er is een grens tussen Canada en Newfoundland ingevoerd, omdat die nog niet tot hetzelfde dominion behoren. Pas in 1949 wordt Newfoundland een Canadese provincie. In 1935 kregen de Filippijnen zelfbestuur (de status van Amerikaans gemenebest) en de belofte binnen tien jaar geheel onafhankelijk te zijn; dat is de reden waarom het niet meer als Amerikaanse kolonie aangegeven staat. Er worden niet langer steden met meer dan 500.000 inwoners op deze kaart onderscheiden.

Op de kaart van de mensenrassen worden er nog maar veertien in plaats van negentien verschillende rassen onderscheiden. Het lijkt eerst of de mensenrassen in ‘Blanken’ en ‘Negers’ worden verdeeld, maar bij nadere beschouwing geldt de overkoepelende term ‘Negers’ alleen voor de Soedan- en Bantoenegers. Op de Godsdienstenkaart zijn voor Oost-Azië het Boeddhisme en het Brahmanisme als basisgodsdiensten gekozen; door middel van een rode omranding zijn de aanhangers van Sjintoïsme, Confucius en Lao-tse gelokaliseerd. Op zowel de Godsdiensten- als de Rassenkaart zijn de onbewoonde gebieden wit gelaten; die grens valt nu samen met die op de kaart van het Noordpoolgebied op kaartblad 1.