'
70 of 143
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Bos' Schoolatlas der geheele aarde
Toelichting

De kaart van Oostenrijk-Hongarije is nieuw getekend; volgens de redacteur is er daarbij ook veel zorg besteed aan de plaatsnamen. De plaatsnaam Hermannstadt is in ‘Hermanstad’, Kronstadt in ‘Kroonstad’ veranderd! Het is jammer dat Niermeyer zich nergens uit over de principes die hij voor de spelling der plaatsnamen aanhoudt, al is het duidelijk dat hij is afgestapt van het streven dat Bos in zijn laatste drukken volgde om de plaatselijk officiële spelling te volgen. De schaal van de hoofdkaart is vergroot van 1:3,7 miljoen naar 1:3,25 miljoen, waardoor de oosthelft van Roemenië er af gevallen is, ook uit de kaarttitel. In Dalmatië is de spoorlijn van Sibenico (Šibenik) en Spalato (Split) naar Knin in het binnenland aangegeven. De spoorlijn naar Metkovic in de Neretva-delta is doorgetrokken naar Ragusa (Dubrovnik), Castelnuovo (Herceg Novi) en Trebinje. Op het schiereiland Istrië is naast Pola (Pula) nu ook Rovigno (Rovinj) met het spoorwegnet verbonden. Er is nu ook via Hermannstadt een spoorverbinding over de Transsylvanische Alpen. Ook door de Woudkarpaten is een nieuwe spoorlijn gelegd, van Csap (Chop, nu in de Oekraïne gelegen) naar Lemberg (Lviv).

Er is een nieuwe, meer gedetailleerde etnografische bijkaart, waarbij is afgestapt van de eilandkartografie, waardoor ook de taalkundige samenstelling van de buurstaten kan worden afgelezen. De benaming ‘Serviërs’ is veranderd in Serven, Slovenen en Cechen in Slowenen, Slowaken en Tsjechen. Behalve de buitengrens van de Habsburgmonarchie, in het rood, is ook de interne grens tussen Oostenrijk en Hongarije aangegeven, met een zwarte streepjespijn.
Nieuw op deze kaart is de bijkaart van het Karstgebied, die in de plaats kwam van een bijkaart van de administratieve indeling van de Habsburgmonarchie. De namen in dit toch vooral door Slowenen bewoonde Karstgebied staan óf in hun Duitse óf in hun Italiaanse versie. De legenda ontbreekt, toch komen er nieuwe symbolen voor, namelijk de streepjeslijnen voor ondergrondse rivieren (zoals de Timavo en de Unz) en de grijze rivierlopen voor droge rivierdalen ofwel brede gruisbeddingen. Pas in de 25ste editie zullen deze signaturen worden verklaard. Bij Adelsberg (Postojna) en St. Canzian (Škocjan, waar de rivier de Reka onder de grond verdwijnt) zijn er grote onderaardse grottenstelsels, verder wordt het gebied gekenmerkt door dolines en periodiek droogstaande meren, zoals dat van Zirknitz (Cerknica). Bij Oberlaibach (Vrhnika) komt de rivier de Laibach (Ljublanica), wiens bovenloop onder andere gevormd wordt door de Unz (Unica) en de Poik (Pivka), weer aan de oppervlakte. De Oostenrijkse oorlogshaven Cattaro (Kotor) is nu ook per spoorweg verbonden met Metkovic in de Neretva-delta, en dus met Sarajewo en Wenen.