'
106 of 174
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der gehele aarde
Toelichting

De organisatiekaart van de katholieke missie volgt grotendeels de eigentijdse of vroegere (Endeh) bestuursindeling van de overheid. Op Bali, Lombok, Soembawa en Flores is vooral de Missie actief, op Timor zowel Missie als Zending, wat ertoe leidde dat de noordkant van het voormalige Nederlandse deel van Timor nu nog in meerderheid katholiek is en de zuidkant protestants. Bij de zending zijn ook buitenlandse zendingsgenootschappen actief: de Rijnse (Duitse) zendelingen onder de Bataks en de Baselse (Zwitserse) zendelingen onder de Dajaks. De Christian and Missionary Alliance die op Bangka en de Riouweilanden werkt is een Noord-Amerikaanse organisatie.