'
72 of 174
Item info - Help -
Delen - Vergelijk edities -
Schoolatlas der gehele aarde
Toelichting

Frankrijk: De economische kaart is door een nieuwe vervangen. Daarop is geen verbouw van suikerbieten meer aangegeven. De tarweverbouw vindt bijna alleen nog benoorden de Loire plaats. Voor de industrie nodige kanalen zoals het Marne-Rijnkanaal en het Rhône-Rijnkanaal staan hier niet op gekarteerd.