'
1 of 1
Item info - Help -
Delen
Kaart van het eiland Bali ten dienste der Utrechtsche Zending.
Toelichting

Op dit gekleurde kaartje van Bali zijn veel plaatsen aangemerkt maar is niet meteen duidelijk waar zendingsposten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging (UZV) zich bevinden. Naast plaatsnamen is ook de infrastructuur gemarkeerd. Een cartouche laat een inheemse heerser met zijn bediende zien, en moest een exotische tint geven aan het geheel.

De eerste zendingsvereniging in Nederland, het Nederlandsche Zendingsgenootschap (NZG) werd in 1795 opgericht, maar zo rond het midden van de 19de eeuw vonden een paar afsplitsingen plaats wegens theologische en praktische verschillen van inzicht. De UZV werd in 1857 opgericht en had later in meerdere plaatsen afdelingen. De UZV was alleen actief in Nederlands-Indië, en opereerde vanaf 1868 op Bali met twee zendelingen. Het eiland was voornamelijk hindoeïstisch en hun bekeringsdrift sorteerde enig effect maar zorgde ook voor spanningen. De koloniale overheid drong er op aan dat de UZV Bali verliet na de moord met een knuppel op een van hen, J. de Vroom.

De herkomst van de kaart is niet duidelijk, maar lijkt hetzelfde te zijn als die van de Kaart der Nederl. bezittingen op het eiland Nieuw-Guinea ten dienste der Utrechtsche Zending uit 1863, die ook in de digitale tentoonstelling is opgenomen.