'
1 of 2
Item info - Help -
Delen
Overzichtskaart van de zendingsterreinen in Ned. Oost-Indië.
Toelichting

Deze kaart toont een overzicht van het zendingswerk in Nederlands Oost-Indië. De legenda bevat een overzicht van lokale kerken en zowel Nederlandse als Duitse en Amerikaanse zendingsorganisaties die werkzaam zijn op het ‘Nederlandsch gebied’. In plaats van het weergeven van individuele zendingsposten, worden op deze kaart de hele gebieden waarin de organisaties werkzaam zijn afgebakend en op kleur gecodeerd.

Katholieke missiegebieden worden op deze kaart niet apart aangeduid, maar deze zouden onderdeel kunnen uitmaken van de ‘Terreinen zonder Protestantse Zending’. De connectie tussen Nederlands Oost-Indië en Nederland wordt extra benadrukt door de toevoeging van een inzetkaart van Nederland en het weergeven van de drie verschillende Indonesische tijdzones ten opzichte van de Nederlandsche tijd. Enkele gebergten worden weergegeven door middel van arcering, maar worden verder niet verantwoord in de legenda.

Deze kaart is afkomstig uit de tweede druk van de Atlas van de terreinen der Protestantsche Zending in Nederlandsch Oost- en West-Indië uit 1939, uitgegeven door het Zendingsbureau der samenwerkende Zendingscorporaties voor het gebruik op scholen (zie ook deze kaart van de Molukken).