'
Editie: 1918, pagina 109
Java natuurkundig: Bij de Kali Tjomal, de Kali Serajoe en de Kali Bodri zijn de irrigatiekanalen uitgebreid.

Java staatkundig: De wet die de bouw van het spoortraject Cheribon-Kroja (bij Banjoemas) goedkeurde, werd al op 31 december 1912 aangenomen, maar door de problemen met materiaal door de Eerste Wereldoorlog kon dit traject pas eind 1917 in bedrijf worden gesteld. De reistijd van Batavia naar Soerabaja werd hierdoor tot zeventien uur beperkt, de trein hoefde de steile hellingen in de Preanger niet meer te nemen. In de residentie Besoeki is Tjiloring nu ook met een stoomtram verbonden met Banjoewangi.

De bij de uitbarsting van de Krakatau in 1883 omhooggekomen eilanden Calmeier en Steers, die binnen een jaar weer onder water verdwenen, zijn niet langer op de detailkaart van Straat Soenda weergegeven.