'
Edition: 1919, page 47
De kaart van de veenbrand – die van 21 tot 31 mei 1917 woedde, zestien slachtoffers eiste en een schade van 300.000 gulden veroorzaakte, waarbij 2.000 hectare verloren ging – is bekend vanwege het verslag van brandmeester Spoelstra van de Haagse brandweer. Hij werd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken met zijn stoom- en motorbrandweerwagens naar Drenthe gestuurd, omdat ze daar geen motor- en stoomspuiten hadden (http://www.historisch-emmen.nl/historie/veen-krotten-branden/vkb30.htm ). Het zwart-witte kaartje op de schaal 1:200.000 is moeilijk te vergelijken met de provinciekaart; het Oosterdiep stond al wel als gepland op de topografische kaarten maar is pas in de jaren dertig aangelegd.